Ing. Pavel Antl

- úředně oprávněný odpovědný geodet pro ověřování výsledků zeměměřických činností a geodetických podkladů pro výstavbu, dokumentaci a vytyčování sítí (dle § 13 odst. 1 písm. c zák. 200/94 Sb. o zeměměřictví , vyhl. 31/95)

- hlavní důlní měřič, odpovědný za vedení kompletní důlně měřické dokumentace, údaje o plošném obsahu jako i o hranicích chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech - ve smyslu ustanovení § 14 zákona ČNR o hornické činnosti a § 3 odst. 3 a § 10 odst. 4 vyhlášky Českého báňského úřadu

 

Nabídka:
Copyright by Ing. Pavel Antl ©2003 Desing by simon


Úvod
Služby
Ceník
Kontakt

 

 

email: antlikp@volny.cz